Yang saya lemah...1

632 M : Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Usamah mengetuai ekspidisi ke Syria untuk kempen menentang Bani Tamim dan Musailamah Al-Kazzab.

633 M : Pengumpulan Al-Quran bermula

634 M : Kewafatan Saidina Abu Bakar.Saidina Umar dilantik menjadi khalifah.Penaklukan Damsyik

645 M : Penawanan Madain

636 M : Penaklukan Syria,Mesopatamia,dan Palestin

637 M : Mesir ditawan

638 M : Penawanan BaitulMaqdis oleh tentera Islam

640 M : Kerajaan Islam Madinah mula membuat duit syiling Islam

644 M : Saidina Umar mati syahid akibat dibunuh.Saidina Uthman menjadi khalifah

645 M : Kempen di Afrika utara.Cyprus ditakluk

646 M : Kempen menentang Byzantine

647 M : Perang di laut menentang angkatan laut Byzantyne.Empayar Parsi ditumpaskan

648 M : Pemberontakan menentang Saidina Uthman

656 M : Saidina Uthman wafat akibat dibunuh.Saidina Ali Bin Abi Talib menjadi khalifah.terjadinya Perang Jamal

657 M : Saidina Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah

659 M : Saidina Ali menawan kembali Hijaz dan Yaman daripada Muawiyah.Muawiyah mengishtihar dirinya sebagai khalifah Damsyik.

661 M : Saidina Ali Wafat.Tamatnya pemerintahan khulafa ar-rasyidin.Muawiyah mengasaskan Kerajaan Bani Umayyah.

Inilah yang saya lemah...
mengngati fakta sejarah yang melibatkan angka....jadi saya mengambil jalan post disini agar dapat membantu sedikit sebanyak saya mengatasinya...
Untuk saya hadam....KRONOLOGI KHULAFA-ARRASYIDIN..
moga bermanfaat tuk semua juga..Bagi yang 'sepesen' dengan saya..mg artikel ini membantu anda!

0 comments:

Post a Comment